Suir Story

The River Suir rises in the Devil’s Bit mountain northwest of the town of Templemore. Making its way through the stunning landscapes of counties Tipperary, Kilkenny and Waterford, it joins the Atlantic Ocean at Waterford Harbour, having completed a journey of 185 kilometres. It is the third longest river in Ireland, after the Shannon and the Barrow. Enough water flows down the river to fill two Olympic-sized swimming pools every minute!

Suir Story
No items found.
No items found.

Ardaíonn an tSiúir sa Bhearnán Éile siar ó thuaidh de bhaile an Teampaill Mhóir. Ag dul trí thírdhreacha áille chontae Thiobraid Árann, Chill Chainnigh agus Phort Láirge, téann sí isteach san Atlantach ag Cuan Phort Láirge, agus aistear 185 ciliméadar curtha de aici. Is í an tSiúir an tríú abhainn is mó in Éirinn, tar éis na Sionainne agus na Bearú. Téann dóthain uisce síos an abhainn le dhá linn snámha Oilimpeacha a líonadh gach nóiméad!In the 18th and 19th centuries sites overlooking the River Suir were in high demand for stately homes and residences. Bhí éileamh mór ar láithreáin óna raibh radharc ar an tSiúir sa 18ú agus 19ú haois, le haghaidh tithe cónaithe maorga a thógáil orthu.